Print
   
Skift sprog / Change language
 

Midtnet Kina

 Den 1. august 2016 startede Region Midtjyllands innovationsprogram Midtnet Kina, som er en pulje med midler til innovation med udgangspunkt i det kinesiske marked.

Projektet løber indtil slutningen af 2018 og har en målsætning om bevilling af innovationsmidler til 12 innovationssamarbejder med henholdsvis tre små og mellemstore virksomheder og en vidensinstitution.

Innovationssamarbejderne skal ligge indenfor følgende fire områder, som Region Midtjylland har særligt fokus på:

  • Fødevarer
  • Energi og miljø
  • Avanceret produktion
  • Kreative industrier, IKT og turisme

Følgende aktiviteter kan få støtte:

  • Udviklingsfase(r) med henblik på at udvikle første koncept for nye produkter eller løsninger
  • Testfase(r), hvor konceptet testes/afprøves blandt en relevant målgruppe (fx brugere, kunder, medarbejdere) og/eller dueligheds-/sikkerhedstest
  • Pengene kan gå til lønudgifter og indkøb af konsulentydelser.

Bemærk, at det ikke er muligt at få støtte til aktiviteter, der falder ind i følgende kategorier: drift, salg eller markedsføring.

Den samlede pulje er på 9,9 millioner kroner. Det gennemsnitlige samlede budget for hvert enkelt innovationssamarbejde er omkring 800.000 kroner. Heraf skal 50% være privat medfinansiering fra virksomhederne selv (tid tæller i denne forbindelse med som medfinansiering). Små og mellemstore virksomheder kan få op til 50% støtte og vidensinstitutioner op til 100%, hvilket fastsættes i de enkelte innovationssamarbejder. Derudover er der en overhead på 18% af støttebeløbet, som må bruges frit, fx på rejseudgifter, køb af materialer eller andet, som ikke ellers er støtteberettiget.

Udover midlerne til selve innovationssamarbejderne er der midler til rådighed i programmet til konsulentydelser for at få klarlagt innovationsbehov og efterspørgslen på det kinesiske marked for lovende ideer.

Udover virksomheder fra Region Midtjylland kan virksomheder i hhv. Region Nordjylland og Region Syddanmark ansøge.

OBS: Projekter skal senest afsluttes 31. oktober 2018.

Agro Business Park er operatør på programmet og har ansvar for den overordnede projektledelse og områderne fødevarer og energi og miljø i regi af de to klynger Future Food Innovation og Innovationsnetværket for Biomasse. Andre partnere i projektet er Innovationsnetværket for Produktion (Inno-Pro), Lifestyle & Design Cluster og Væksthus Midtjylland.

PULJEN ER ÅBEN FOR ANSØGNINGER

Den månedlige skæringsdato er den 15. i hver måned, og evaluering i styregruppen sker to-tre uger efter.

Download ansøgningsskemaet til puljen her

OBS! Der bliver ikke evalueret ansøgninger i juli måned 2017!

Ansøgningsskemaet sendes pr. mail til projektleder Louise Krogh Johnson, lkj@agropark.dk - mkr. "Midtnet Kina ansøgning" i emnefeltet.

PRÆSENTATIONER FRA ARRANGEMENTER

18. januar 2018: Sådan angriber du det kinesiske fødevaremarked

Trine Krejsager, TK Quality:

Anne Zachariasen:

 

8. MARTS 2017: DANSK CLEANTECH TIL KINA

Christina Boutrup, erhvervsjournalist og Kina-specialist:

Jørgen Delman, professor, Københavns Universitet:

Claus Barrett, partner, Bech-Bruun:

Louise Krogh Johnson, Agro Business Park/ Midtnet Kina:

Spor 1: Vandteknologi:

Ilse Korsvang, Danish Water Technology Group, Danish Export Association, Danish Water Technology Group China:

Claus M. Davidsen, Archiland

Spor 2: Bioenergi:

Claus Mortensen, Agro Business Park/ INBIOM:

Ole Odgaard og Helle Momsen, Energistyrelsen:

Jingquan Lu, Sino Danish Industry Platform:

Esben Uhrenholdt, Asiabizz:

Spor 3: Bæredygtig husdyrsproduktion:

Louise Krogh Johnson, Agro Business Park / Midtnet Kina:

Bjarne K. Pedersen, Danish Farm Design:

18. JANUAR 2017: DANSKE FØDEVARER TIL KINA

Niels Christian Flintholm, EF Consult:

Troels Beltoft, Beltoft & Company:

Louise Krogh Johnson, Agro Business Park:

 

Fødevareguide til det kinesiske marked

Nysgerrighed omkring anderledes varer og mindre producenter betyder, at vi står på tærsklen til en ny bølge af eksportmuligheder for danske fødevareproducenter i Kina. Men Kina er ikke for alle, og Kina er langtfra en nem omgang.

Derfor har Midtnet Kina udgivet en guide for danske fødevarevirksomheder til det kinesiske marked. Det er et praktisk værktøj, der i klar tale skærer igennem mange af de modstridende informationer og forholder sig til forholdene i Kina uden omsvøb.

Guiden er forfattet af Jacob Johansen, bosat i Shanghai siden 2003 og måske den dansker, der har mest hands-on erfaring med at sikre danske produkter og virksomheders fodfæste i Kina.

Download Midtnet Kina fødevareguiden herYDERLIGERE INFORMATION

Louise Krogh Johnson, lkj@agropark.dk, tlf. +45 2154 5909. 

 

 

Download:

 

 

 

 

 

 

 

Agro Business Park A/S - Niels Pedersens Allé 2 - 8830 Tjele - T: +45 8999 2500 - F: +45 8999 2599 - info@agropark.dk
Intranet
 
 
Udviklet af landIT