Print
   
Skift sprog / Change language
Foto: Flemming Nielsen, Story2Media
 

En stærk samarbejdspartner for iværksættere

Agro Business Park er en klynge- og managementorganisation med innovations-, inkubations- og investeringsaktiviteter på både nationalt og internationalt plan. Vi har fokus på at understøtte innovationsprocesser, iværksætteri, netværk, kommercialisering og forretningsudvikling i den biobaserede økonomi (inkl. fødevarer). 

Vi gennemfører et betydeligt antal projekter - alle med det formål at understøtte iværksætteri og innovation i branchen. Dette gælder både for virksomheder, der deltager i vore virksomhedsnetværk, og især for de iværksættere og udviklingsafdelinger, der benytter Agro Business Park som inkubator.

Som inkubator tilbyder vi faciliteter, netværk og vejledning, der sikrer, at den enkelte iværksætters og udviklingsafdelings potentiale udnyttes optimalt. Hertil er vores servicepakke indeholdende bl.a. reception, IT, mødelokaler, socialt miljø mm. en vigtig basisfunktion. Endvidere tilbyder vi lejere vejledning i forretningsudvikling, økonomi/regnskab projekter mm. Via vores mange netværk og projekter giver et lejemål i Agro Business Park stor værdi til de enkelte virksomheder i vore inkubationsmiljøer i både Foulum og Skejby.

 

 

Agro Business Park A/S - Niels Pedersens Allé 2 - 8830 Tjele - T: +45 8999 2500 - F: +45 8999 2599 - info@agropark.dk
Intranet
 
 
Udviklet af landIT