Print
   
Skift sprog / Change language

Klog kapital til dit projekt

Agro Business Innovation A/S er et selvstændigt, privat kapitalselskab, der har midler til risikovillige investeringer i den tidlige fase af en virksomheds liv.

Selskabet kan investere op til kr. 750.000 i nye, vidensbaserede virksomheder og udviklingsprojekter indenfor jordbrug, fødevarer, bioenergi og miljøteknologi. De konkrete rammer for investeringen afhænger af det enkelte projekt, herunder forventet tidshorisont, risiko og muligheder for beskyttelse af central viden for projektet.

Med tilsagn om midler fra Agro Business Innovation følger muligheden for at trække på erfaringer og kompetencer i Agro Business Park, herunder det store netværk af myndigheder, brancheorganisationer og virksomheder. Det er således tale om tilgang af kapital med erfaring og indsigt til dit projekt eller din virksomhed.

Som et ekstra tilbud til virksomheder, der vurderes egnede til kapital, har forskerparken flere banker i sin ejerkreds, som virksomhederne med fordel kan kontakte med henblik på finansiering.

Agro Business Innovation samarbejder med andre eksterne investorer, herunder især de statslige Innovationsmiljøer. I fællesskab kan Agro Business Innovation og en ekstern investor investere op til kr. 2,5 mio. i første fase.

 

 

 
Agro Business Park A/S - Niels Pedersens Allé 2 - 8830 Tjele - T: +45 8999 2500 - F: +45 8999 2599 - info@agropark.dk
Intranet
 
 
Udviklet af landIT