Print
   
Skift sprog / Change language
Cirkulære vandsystemer i landbrugsområder - Direkte genanvendelse af ressourcer fra spildevand i bio-produktion
 
13.02.2018

Cirkulære vandsystemer i landbrugsområder - Direkte genanvendelse af ressourcer fra spildevand i bio-produktion

Kom og vær med til at skabe fremtidens symbioser mellem vandrensning, landbrugsdrift og bioenergiproduktion og få inspiration til det fra to gennemførte pilotprojekter på Samsø.

Skal vi i fremtiden have en bæredygtig produktion af landbrugsprodukter og bioenergi, skal de biologiske ressourcer vi fjerner fra markerne ved dyrkning af afgrøder føres tilbage igen som input til ny produktion. Det vil primært sige de ressourcer, som findes i vores spildevand, og som vi i dag blot har fokus på at skille os af med på den bedst mulige måde. Det skal vi i fremtiden tænke cirkulært, så vi i stedet kan udnytte dem. Vi skal populært sagt have os selv tænkt ind i de biologiske kredsløb igen, så cirklen kan sluttes.

Hvordan vi kan gøre det, er der de seneste to år blevet arbejdet intenst med i to MUDP projekter på Samsø, hhv. Vandingssymbiosen og DOGAS. Over sommeren 2017 er der blevet testet nye vandrensemetoder, der gør det muligt at genanvende ressourcer i spildevand direkte i landbrugsproduktion, hhv.:

  • en ny måde at køre eksisterende renseteknologier på, så størstedelen af kvælstoffet og fosfor bliver bibeholdt i vandet, og det kan anvendes som næringsholdigt vandingsvand,
  • og en metode til at opkoncentrere spildevandet vha. membraner, så omsætningen af det organiske stof kan foregå direkte i en biogasreaktor – og vandfaktionen kan anvendes som næringsholdigt vandingsvand.

Resultaterne af testkørslerne er ganske overbevisende. Så metoderne virker i pilotskala. Det åbner op for nogle spændende perspektiver for at etablere symbioser mellem vand, energi- og landbrugssektoren.

På seminaret vil vi derfor gerne præsentere resultaterne for aktører inden for hver af sektorerne og diskutere, hvordan vi kan skabe sådanne symbioser.

Se programmet og tilmeld dig her

Seminaret bliver afholdt af partnerskabet bag MUDP projekterne i samarbejde med Innovationsnetværket for Biomasse – INBIOM i regi af CØ-hub.

Bag MUDP projekterne står parterne:
Samsø Spildevand A/S, Alfa Laval A/S, AL-2 Teknik A/S, CUSS Gmbh, Air Liquide A/S, Teknologisk Institut, DTU og Minor Change Group Aps.

 
Nyheder
16.02.2018
Erhvervsfremstød i Zaragoza, Spanien, på FIMA 2018

15.02.2018
Nyt partnerskab for præcisionssprøjtning

13.02.2018
Finished your PhD - What then?

Agro Business Park A/S - Niels Pedersens Allé 2 - 8830 Tjele - T: +45 8999 2500 - F: +45 8999 2599 - info@agropark.dk
Intranet
 
 
Udviklet af landIT