Print
   
Skift sprog / Change language
Ny inkubator åbner for ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet
 
08.01.2018

Ny inkubator åbner for ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet

PHD-HUB FOULUM er en ny inkubator, som skal hjælpe naturvidenskabelige ph.d.’ere med at udvikle egne forretningsideer eller finde job hos private virksomheder. Bag inkubatoren står Agro Business Park, og Aarhus Universitet er tilknyttet projektet.

Tekst af Lotte Rystedt, kommunikationskonsulent ved Aarhus Universitet

Ph.d.’ere bliver stadig mere populære i erhvervslivet, og en ny undersøgelse fra Dansk Magisterforening viser, at især de naturvidenskabelige af slagsen er eftertragtede. På Aarhus Universitets afdeling i Foulum er der i øjeblikket omkring 145 ph.d.-studerende, som forsker i agroøkologi, husdyrvidenskab, fødevarer, ingeniørvidenskab og molekylærbiologi og genetik. Nogle af dem fortsætter forskerkarrieren, men for andre kan alternative jobmuligheder være vejen frem.

Nu åbner den nye inkubator PHD-HUB FOULUM, som giver ph.d.’erne chancen for at udforske mulighederne for at starte egen virksomhed eller finde arbejde i det private erhvervsliv. Inkubatoren drives af Agro Business Park, som ligger lige ved siden af Aarhus Universitets afdeling i Foulum.

Målrettet alle ph.d.-studerende
Agro Business Park har afholdt mange iværksætterforløb, men det er første gang, at der findes et program direkte målrettet ph.d.-studerende.

- Der er særlige udfordringer, når ph.d.-studerende skal etablere sig som iværksættere. Produkterne er ofte både videns- og kapitaltunge og tager lang tid at udvikle. Vi kan hjælpe ph.d.’erne med at undersøge, hvem deres viden er relevant for, og vi har erfaring i at udvikle en ide til en kommercielt bæredygtig forretning, siger Jacob Mogensen. Han er projektleder på PHD-HUB FOULUM og innovation manager ved Agro Business Park.

Programmet løber over seks måneder, hvor deltagerne har kontorplads og kan få sparring, når det passer dem. Det indeholder også iværksætterkursus og netværksaktiviteter med lokale virksomheder. Onsdag den 10. januar er der kick-off møde på den nye HUB, hvor alle interesserede er velkomne.

Jacob Mogensen understreger, at tilbuddet ikke blot er henvendt til forskere med et køreklart produkt.

- Vi er sikre på, at der sidder nogle med en god ide, men vi vil også meget gerne i kontakt med de ph.d.-studerende, som endnu ikke ved, hvad de vil, efter de har afleveret deres afhandling. Igennem PHD-HUB FOULUM kan de få netværk til virksomheder og generel afklaring, for eksempel om mulighederne for at blive i Danmark og arbejde, hvis man er udenlandsk studerende, siger Jacob Mogensen.

Fastholder talent
En af de ph.d.-studerende, som vil deltage i kick-off mødet, er Henrik Thers. Han er i gang med sin ph.d.-afhandling om lattergasemissioner fra rapsdyrkning ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet.

- Jeg vil gerne sideløbende med min ph.d. undersøge, hvad jeg skal lave bagefter. Tanken om at etablere egen virksomhed virker spændende, men jeg holder dog stadig alle døre åbne, siger Henrik Thers. Han deltager i kick-off mødet for at se, om PHD-HUB FOULUM er det rette for ham.

Professor Lis Wollesen de Jonge vejleder ph.d.-studerende, er formand for ph.d.-programmet i agroøkologi, og har deltaget i arbejdet omkring inkubatoren. Hun har blandt andet fået inkorporeret, at man som ph.d.-studerende kan samle ECTS-point ved at deltage i forløbet.

- Vi giver de dygtigste, som har lysten, energien og evnerne, chancen for at få øjnene op for muligheder, som de ikke havde tænkt på før. Hvis de så starter virksomhed i Danmark, er det jo også en samfundsgevinst, siger Lis Wollesen de Jonge.

Også for Jacob Mogensen er det et vigtigt aspekt, hvis man kan holde på højtuddannede i lokalområdet.

- Det er naturligvis også en interesse, at dygtige folk skaber nye virksomheder i området, eller er med til at udvikle nogle af de spændende virksomheder inden for blandt andet fødevareområdet, som allerede ligger her, siger Jacob Mogensen.

PHD-HUB FOULUM blev skudt i gang med med et kick-off møde i Agro Business Park i Foulum onsdag den 10. januar. Der er stadig mulighed for at tilmelde sig programmet. 

Tilmelding skal ske til:

Jacob Mogensen
Site Manager, Agro Business Park
8999 2512
jm@agropark.dk

Læs mere om PHD-HUB FOULUM her

 
Nyheder
16.03.2018
Kunsten at drage nytte af de studerendes viden og kompetencer

12.03.2018
Proteiner for fremtiden – kom med dit input til Det Nationale Bioøkonomipanels kommende anbefalinger

28.02.2018
Vi søger en internationaliserings-praktikant til efterår

Agro Business Park A/S - Niels Pedersens Allé 2 - 8830 Tjele - T: +45 8999 2500 - F: +45 8999 2599 - info@agropark.dk
Intranet
 
 
Udviklet af landIT