Print
   
Skift sprog / Change language
21.12.2017

Vi søger to nye medarbejdere

Projektleder med erfaring fra agroindustrien søges til Agro Business Park A/S

Agro Business Park A/S arbejder med innovation, inkubation og investering i den biobaserede økonomi. I regi af vores innovationsaktiviteter søger vi en medarbejder med erfaring fra agroindustrien til at arbejde med innovationsprocesser og forretningsudvikling i samspil mellem virksomheder og vidensmiljøer.

Du vil blive en del af vores innovationsteam, og du kommer til at beskæftige dig med netværk og udviklingsprojekter med fokus på udvikling og udnyttelse af en bred vifte af nye teknologier i agroindustrien (fx droner, robotter, big data, sensorer, machine intelligence o.l.). Du vil sammen med virksomheder og vidensinstitutioner fokusere på, hvordan disse teknologier kan skabe mulighed for nye produkter og nye forretningsmodeller, der skaber værdi på bundlinjen for agroindustrien og dens kunder i landbruget.

Vi tilbyder:

 • En rolle som projektleder og ressourceperson på en portefølje af aktiviteter, der har til formål at styrke innovationskraften inden for agroindustrien gennem udnyttelse af nye teknologier, herunder fx varetage Agro Business Parks rolle i Future Cropping, Smart Industri 4.0-programmet og InnoDrone-projektet.
 • Et team af gode kolleger. Vi er en engageret og forskelligartet flok, som fagligt supplerer hinanden og skaber resultaterne som et hold.
 • Et inspirerende miljø med udgangspunkt i Agro Business Parks adresser i Foulum og Skejby.
 • En tidsbegrænset ansættelse på 24 måneder med mulighed for forlængelse.

Om dig:

 • Du har en teknisk/naturvidenskabelig eller landbrugsfaglig baggrund (fx ingeniør, agronom el. lign.) og har en nysgerrighed og interesse for nye teknologiers potentiale.
 • Du har flere års projektledererfaring. Det er en fordel at have erfaring med at lede og styre projekter med offentlig medfinansiering.
 • Du har kendskab til og netværk inden for agroindustrien, gerne med særligt fokus på små- og mellemstore virksomheder.
 • Du har et åbent sind i forhold til nye forretningsidéer og –koncepter inden for agroindustrien.
 • En udadvendt og lyttende personlighed, der trives med at arbejde i teams og netværk med forskellige fagligheder og kompetencer. 
 • Besidder fleksibiliteten til at fungere i en omskiftelig hverdag i en mindre virksomhed under stadig udvikling.

Yderligere oplysninger

Kontakt projektchef Lars Horsholt Jensen, lhj@agropark.dk, tlf. 30346268.

Ansøgningsfrist

Din ansøgning skal være modtaget senest søndag den 14. januar 2018. Ansøgning og CV sendes på mail til Anna Grethe Jacobsen, agj@agropark.dk. Skriv ”Projektleder agroindustri” i emnefeltet.

- - - - - 

Vil du være med til at udvikle morgendagens fødevarer og fødevarevirksomheder?

Agro Business Park søger projektleder til vores fødevareteam i København

Agro Business Park A/S arbejder med innovation, inkubation og investering i den biobaserede økonomi. I regi af vores innovationsaktiviteter søger vi en kollega med kommerciel erfaring fra fødevarebranchen til at arbejde med innovationsprojekter og forretningsudvikling i samspil mellem iværksættere, etablerede virksomheder og vidensmiljøer.

Du vil blive en del af vores innovationsteam, og du kommer bl.a. til at beskæftige dig med forretningsudvikling og innovation inden for værdikæden fra jord til bord med særligt fokus på fødevarer, ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi.

Vi tilbyder:

 • En central og selvstændig rolle som projektleder for udvalgte aktiviteter på Sjælland, herunder fx at drive Agro Business Parks aktiviteter i CPH Food og Connecting Zealand.
 • Du kan bidrage til at opbygge Agro Business Parks nye agro- og fødevareinkubationsmiljø i København, herunder bistå med promovering, forretningsudvikling og sparring til nye fødevareiværksættere og innovative virksomheder tilknyttet miljøet.
 • Du bliver en del af et nationalt team af gode kolleger. Vi er en engageret og forskelligartet gruppe, som fagligt supplerer hinanden og skaber resultaterne som et hold.
 • En afvekslende og dynamisk hverdag med gode muligheder for definere fremtidige opgaver.
 • Kontor i et inspirerende miljø med udgangspunkt i Agro Business Parks adresse hos Symbion i København.
 • Ansættelsen er tidsbegrænset i 24 måneder med mulighed for forlængelse.

Om dig:

 • Du har en kommerciel baggrund fra fødevarebranchen, et stærkt netværk blandt iværksættere og fødevarevirksomheder (særligt de små og mellemstore).
 • Vi ser gerne, at du har nogle års erfaring med innovation og forretningsudvikling på fødevareområdet.
 • Du har erfaring med at analysere og udvikle forretningsmodeller og virksomheder og har et åbent sind i forhold til nye forretningsidéer og -koncepter.
 • En udadvendt og lyttende personlighed, der trives med at arbejde i teams og netværk med forskellige fagligheder og kompetencer. 
 • Du besidder fleksibiliteten og robustheden til at acceptere en omskiftelig hverdag i en mindre virksomhed under stadig udvikling.

Yderligere oplysninger

Kontakt projektchef Lars Horsholt Jensen, lhj@agropark.dk, tlf. 30346268.

Ansøgningsfrist

Din ansøgning skal være modtaget senest søndag den 14. januar 2017. Ansøgning og CV sendes på mail til Anna Grethe Jacobsen, agj@agropark.dk. Skriv ”Projektleder fødevarer” i emnefeltet.

Agro Business Park A/S er en klynge- og managementorganisation med innovations-, inkubations- og investeringsaktiviteter på både nationalt og internationalt plan. Vi har fokus på at understøtte innovationsprocesser, iværksætteri, netværk, kommercialisering og forretningsudvikling i den biobaserede økonomi. Vi har hovedkontor i Foulum og yderligere kontorer i Skejby, Odense og København.

 

 
Nyheder
16.03.2018
Kunsten at drage nytte af de studerendes viden og kompetencer

12.03.2018
Proteiner for fremtiden – kom med dit input til Det Nationale Bioøkonomipanels kommende anbefalinger

28.02.2018
Vi søger en internationaliserings-praktikant til efterår

Agro Business Park A/S - Niels Pedersens Allé 2 - 8830 Tjele - T: +45 8999 2500 - F: +45 8999 2599 - info@agropark.dk
Intranet
 
 
Udviklet af landIT