Print
   
Skift sprog / Change language
Kendt fødevareprofil til Future Food Innovation
 
03.11.2017

Kendt fødevareprofil til Future Food Innovation

PRESSEMEDDELELSE
Foulum den 3. november 2017

Agro Business Park A/S har pr. 1. november 2017 ansat Bjarne Langdahl Riis som ny projektleder i Future Food Innovation.

CVet for Bjarne Langdahl Riis taler sit eget sprog. Bjarne har gennem sin karriere opbygget et stort netværk til innovative og vækstfokuserede virksomheder, men også til vidensmiljøer, brancheorganisationer og andre erhvervsfremmeaktører. Og det er netop nogle af de ting, som Lars Visbech Sørensen, administrerende direktør i Agro Business Park A/S, har lagt vægt på i udvælgelsesfasen:

- I Bjarne har vi fået en fagligt stærk profil, som bl.a. har stor indsigt i, hvordan fødevarebranchen ser ud i dag, og samtidig har forståelse for, hvordan en organisation som Agro Business Park arbejder med iværksætteri og innovation inden for branchen. Det er helt essentielt, at vi som organisation forstår, hvad virksomhederne har brug for for at kunne udvikle sig og skabe vækst.

Bjarne Langdahl Riis kommer senest fra en stilling som direktør i Agro Food Park i Skejby, hvor han bl.a. har haft ansvar for at udvikle og opbygge den ramme, som Agro Food Park er i dag.

Han har qua en tidligere stilling i AgroTech også været med til at opbygge Region Midtjyllands fødevareinitiativ - Future Food Innovation - da Region Midtjylland i 2010 nedsatte et fagligt stærkt konsortium af regionale partnere til at søsætte deres planer om at gøre regionen til Danmarks førende fødevarehub. Det sætter ham i en helt speciel position til de nye udfordringer, han får som projektleder for Future Food Innovation:

- Jeg glæder mig til at skabe innovation hos vækstlaget af danske fødevarevirksomheder i samarbejde med Future Food Innovation-konsortiet. Fødevarebranchen i Danmark er kæmpestor, men der er stadig et stort uforløst potentiale som jeg med Future Food Innovation glæder mig til at aktivere gennem både nye og kendte samarbejder, siger Bjarne Langdahl Riis.

Future Food Innovation tilbyder hele tre udviklingspuljer, der kan søges af danske virksomheder, som ønsker at skabe radikal innovation og dermed skabe vækst og arbejdspladser i Danmark.

---

Fakta Agro Business Park A/S
Agro Business Park A/S er en klynge- og managementorganisation med innovations-, inkubations- og investeringsaktiviteter på både nationalt og internationalt plan. Vi har fokus på at understøtte innovationsprocesser, iværksætteri, netværk, kommercialisering og forretningsudvikling i den biobaserede økonomi. Agro Business Park er sekretariat for Future Food Innovation og Innovationsnetværket for Biomasse og er derudover også dansk partner i Enterprise Europe Network.

www.agropark.dk

Fakta Future Food Innovation
Future Food Innovation har siden 2010 været hovedoperatør i den midtjyske fødevaresatsning og arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser i den danske fødevarebranche. Dette opnås bl.a. med midler fra tre vækstpuljer samt ved at bringe virksomheder, kompetencer og vidensparter sammen i nye innovative projekter.

Bag Future Food Innovation står et konsortium bestående af seks parter, som er førende inden for fødevareinnovation i Danmark: Agro Business Park, Institut for Fødevarer og MAPP Centret ved Aarhus Universitet, VIFU, Teknologisk Institut, Danish Food Cluster og Væksthus Midtjylland.

www.futurefoodinnovation.dk

Yderligere information
Lars Visbech Sørensen, administrerende direktør, Agro Business Park, 4056 7128, lvs@agropark.dk
Bjarne Langdahl Riis, projektleder, Agro Business Park/Future Food Innovation, 3092 1717, blr@agropark.dk 
 

 
Nyheder
16.03.2018
Kunsten at drage nytte af de studerendes viden og kompetencer

12.03.2018
Proteiner for fremtiden – kom med dit input til Det Nationale Bioøkonomipanels kommende anbefalinger

28.02.2018
Vi søger en internationaliserings-praktikant til efterår

Agro Business Park A/S - Niels Pedersens Allé 2 - 8830 Tjele - T: +45 8999 2500 - F: +45 8999 2599 - info@agropark.dk
Intranet
 
 
Udviklet af landIT