Print
   
Skift sprog / Change language
03.04.2017

CPH-FOOD - udvikling af fødevarevirksomheder

Beskæftiger din virksomhed sig med fødevarer?

Greater Copenhagen Food Innovation (CPH-Food) er et tilbud til SMVer, der beskæftiger sig med fødevarer og -teknologi, overvejende bosat i Region Sjælland. Du kan indgå i produktudviklingssamarbejder med Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet og få kommerciel sparring og markedsmodning fra de øvrige partnere.

Hvilken eksperthjælp er relevant for dig og din virksomhed?

CPH-Food råder over flere løsningsmodeller og dit produktudviklings projekt vil blive vurderet og skræddersyet i hvert enkelt tilfælde. Nogle opgaver løses bedst af studerende, og universiteterne råder over studerende på flere uddannelsesgrene og -niveauer. Bag de studerende står en vejleder, som sikrer kvaliteten. 

Andre opgaver har mere kompleks karakter og løses bedst af forskere. Hvert udviklingsprojekt kan frit benytte op til 450 forskertimer til deres specielle opgave. Det er også muligt at lave et mini-konsortium hvor flere SMVer går sammen om et større projekt. Her kan hver virksomhed få op til 330 forskertimer betalt. Virksomhed og forsker skal lægge lige mange timer i projektet, og SMVen får 50% af egne lønudgifter refunderet. Endelig får alle deltagere tilbudt kommerciel sparring og markedsmodning
af det nye produkt.

Vil du vide mere så se www.cph-food.dk, hvor også kontaktoplysninger findes.

Krav til virksomheden

  • Fødevarerelateret SMV
  • Bosiddende i Region Sjælland (80%) eller Region Hovedstaden (20%)
  • Ikke primærproduktion
  • Have en idé til et innovativt produkt eller koncept
  • Projektet skal være ambitiøst

Download flyer om CPH-FOOD her

Yderligere information

Gyda Bay, innovationschef, Agro Business Park, tlf. 8999 2558, gb@agropark.dk

 

 
Nyheder
16.03.2018
Kunsten at drage nytte af de studerendes viden og kompetencer

12.03.2018
Proteiner for fremtiden – kom med dit input til Det Nationale Bioøkonomipanels kommende anbefalinger

28.02.2018
Vi søger en internationaliserings-praktikant til efterår

Agro Business Park A/S - Niels Pedersens Allé 2 - 8830 Tjele - T: +45 8999 2500 - F: +45 8999 2599 - info@agropark.dk
Intranet
 
 
Udviklet af landIT