Print
   
Skift sprog / Change language
Tekstil af biproduktfraktioner, kunstig intelligens og desinfektionsmiddel vinder innovationspriser
 
29.11.2016

Tekstil af biproduktfraktioner, kunstig intelligens og desinfektionsmiddel vinder innovationspriser

PRESSEMEDDELELSE
Foulum, den 29. november 2016

Med guldkonfetti svævende i luften blev de tre vindere af Agro Business Parks innovationskonkurrence 2016 i dag kåret ved en overrækkelsesceremoni på Agromek i MCH. De tre vindere vandt med deres idéer inden for tekstil af industrielle biproduktfraktioner fra fx slagterier, kunstig intelligens til landbruget og en teknologi til at producere et miljøvenligt desinfektionsmiddel til fødevare- og landbrugssektoren.

Agro Business Park lancerer årligt innovationskonkurrencen, som har til formål at finde gode forretningsidéer inden for områderne jordbrug, fødevarer, biomasse eller miljøteknologi. I år blev der indsendt 33 ansøgninger til idékonkurrencen, og de tre vindere af 50.000 kr. blev:

SpinWear: Tekstil af biproduktfraktioner
Generelt er tekstilproduktion en særdeles miljøbelastende og arbejdstung proces. En overvejende del af dansk tekstilproduktion er gennem tiden blevet outsourcet til udviklingslande med markant billigere arbejdskraft og løsere miljølovgivning. Med sin nytænkende produktionsmetode vil Birgit E. Bonefeld muliggøre lokal, automatiseret, miljøvenlig og rentabel tekstilproduktion i Danmark.

Råvarerne til Birgits tekstilproduktion vil være industrielle biproduktfraktioner. Her tænkes der i første omgang på keratinprotein fra fjer (slagterier og dyneproduktion), men andre kilder er også identificeret.

Til opløsning af biproduktfraktionerne vil Birgit benytte såkaldte green chemistry opløsningsmetoder og efterfølgende via specialudviklet 3D print udstyr genskabe det ekstraherede materiale som ikke-vævet tekstil. Slutproduktet (brandes som SpinWear) vil være sømløs 3D fremstillet beklædning – fx tunikaer til kvinder.

Kunstig intelligens til landbruget
I 2015 blev der i Danmark tabt afgrøder til en værdi af min. 140 mio. kroner på grund af uopdagede plantesygdomme. Tabet skyldtes plantesygdommen havrerødsot og kunne have været langt mindre, hvis landmændene havde været opmærksomme på problemet i tide.

John Smedegaard og Martin Kjeld Pedersen står bag projektet, som har til formål at udvikle en kunstig intelligens til anvendelse i landbrugsindustrien. Løsningen gør det muligt at identificere og diagnosticere sygdomme i afgrøder ved hjælp af en kombination af satellitdata og algoritmer. Løsningen screener og diagnosticerer store arealer af landbrug automatisk og alarmerer dets brugere, herunder landmænd og planteavlskonsulenter, når et problem er opstået. Dette gør det muligt at opdage problemer tidligt, således at tidlig behandling af vækstproblemer kan igangsættes og et tab i udbytte undgås. Løsningen muliggør, at problemer opdages op til to uger før symptomer på skade bliver synlige.

Løsningen vil være den første af sin slags, der tilbyder et billigt, nemt og skalerbart værktøj til diagnosticering af afgrøderelaterede problemer i landbruget.

HPGen: Et omkostningseffektivt, miljøvenligt og sikkert desinfektionsmiddel
Biocider bliver flittigt brugt på tværs af landbrugs- og husdyrsektoren for at forhindre spredning af plante og animalske mikroorganismer, der fremkalder sygdom. Biocider er kemisk baserede stoffer, og deres anvendelse i landbruget vækker en stigende sundheds – og miljømæssig bekymring.

Rasmus Frydendal og Arnau Verdaguer har udviklet en Hydrogen Peroxide Generator (HPGen), som kan genere et gennemtestet og kraftfuldt, men alligevel miljøvenligt desinfektionsmiddel – der nedbrydes til ren ilt og vand. HPGen, som vil blive bragt til markedet af virksomheden HPNow ApS, muliggør en lokal produktion af brintoverilte efter behov og udelukkende ved brug af vand, luft og elektricitet. Med dette middel i landbruget vil det blive muligt at realisere et lavere kemikalie forbrug, at sænke omkostningerne, forbedre plante og dyresundhed samt reducere anvendelsen af antibiotika.

Desinfektionsmidler bruges også i høj grad i fødevareproduktionskæden til at fjerne biofilm, alger og bakterier, og HPGen er et innovativt alternativ til traditionelle klorbaserede kemikalier.

Kontorplads og sparring
Udover pengepræmien på 50.000 kr. får alle vindere tilbudt tre måneders gratis ophold i Agro Business Parks innovationskontor i Foulum eller Agro Food Park Inkubator i Skejby. Her tilbydes sparring i relation til konkretisering af forretningsidé og forretningsmodel, kapitalfremskaffelse og branchespecifikt netværk.

Se videoen med vinderne her

Fakta
For at deltage i innovationskonkurrencen kræves en god forretningsidé, der endnu ikke er registreret salg på. Ideerne bedømmes ud fra deres aktualitet, teknologiske og vidensmæssige nyhedsværdi, kommercielle potentiale samt realiserbarhed.
Sponsorerne for innovationskonkurrencen 2016 er Aarhus Universitet, Viborg Kommune, CAPNOVA, Agro Food Park og Danish Crown.

Arrangørerne bag dette års konkurrence er Agro Business Park, Innovationsnetværket for Biomasse, Enterprise Europe Network, Future Food Innovation og INAGRO – Netværk for Agroindustriel Innovation.

Yderligere information
Kathrine Vejgaard Stage, Site manager, Agro Business Park, kvs@agropark.dk, 3050 3625.

Læs mere om innovationskonkurrencen på www.agropark.dk/konkurrence.

Fotobyline: Wiegaarden Aps.

 
Nyheder
16.03.2018
Kunsten at drage nytte af de studerendes viden og kompetencer

12.03.2018
Proteiner for fremtiden – kom med dit input til Det Nationale Bioøkonomipanels kommende anbefalinger

28.02.2018
Vi søger en internationaliserings-praktikant til efterår

Agro Business Park A/S - Niels Pedersens Allé 2 - 8830 Tjele - T: +45 8999 2500 - F: +45 8999 2599 - info@agropark.dk
Intranet
 
 
Udviklet af landIT