Print
   
Skift sprog / Change language
Grønne vækstideer vinder kr. 50.000
 
17.11.2015

Grønne vækstideer vinder kr. 50.000

PRESSEMEDDELELSE
Foulum, den 17. november 2015

Vinderne af Agro Business Parks innovationskonkurrence 2015 er netop blevet kåret ved et velbesøgt arrangement med 75 deltagere. Der er sat rekord med 41 ansøgninger og i et flot felt, fik de tre vindere hver overrakt en check på kr. 50.000. De tre vinderprojekter blev en metode til udvinding af protein fra muslinger, et system til automatisk faringsovervågning og en raffineringsprocess, der kan øge produktionen af saponin.

Iværksætteri i den biobaserede økonomi
Agro Business Park lancerer årligt innovationskonkurrencen med det formål at stimulere udviklingen af nye projekter, nye produkter og nye virksomheder inden for den biobaserede økonomi. Derfor gav det god mening, at det var iværksætteren Heine Max Olesen fra virksomheden Nordisk Tang, som åbnede dagens program med en portion inspiration fra sit eget iværksættereventyr. Herefter pitchede 9 af de 41 ansøgere deres forretningsideer, hvorefter de tre vindere blev kåret:

Udvinding af protein fra muslinger
Traditionel landbrugsproduktion vil i løbet af nogle årtier rammes af begrænsninger i forhold til mangel på fosfor, hvilket stiller nye krav til fremtidens fødevareproduktion.

I projektet Blue Flavour ved Lars Erik Holtegaard er der udviklet en metode til at udvinde protein fra små muslinger. Processen omfatter separation af køddele og skaldele med efterfølgende tørring og forædling til foder og fødevarer. Ved at producere muslinger i store tonnager er det muligt at frembringe både værdifuldt protein og samtidig udvinde fosfor fra havvandet og føre det tilbage i kredsløbet.

I projektet er der bl.a. demonstreret metoder til tørring med meget lavt energiforbrug og fremstilling af produkter som f.eks. proteinfoder med tang, muslingemel til foderblandinger, muslingepulver til fødevarer og kalktilskud.

Reducering af pattegrisdødeligheden ved automatisk faringsovervågning
I svinebesætninger er der en høj dødelighed blandt pattegrise, ofte som følge af komplikationer og iltmangel i forbindelse med fødslen. Statistik fra 2013 viser, at 22,3 % af alle pattegrise dør før fravænning. For landmanden er der både et stort økonomisk potentiale i at reducere dødeligheden, samtidig med at pattegrisdødeligheden både er etisk og dyrevelfærdsmæssigt problematisk for branchen.

Jakob Skårhøj fra FarrowTech ApS arbejder med udvikling af et automatisk overvågningssystem, som giver landmanden mulighed for intensiv overvågning af de farende søer på en omkostningseffektiv måde.

Systemet kan detektere, hvornår hver enkelt so føder en gris. Hvis tidintervallet siden den sidste fødsel overskrider en fastsat grænse, og der vurderes at være en risiko for de ufødte grise og soen, får landmanden en alarm via mobil eller tablet. Med dette overblik vil landmanden kunne yde rettidig faringshjælp.

Saponin produktion – fra affaldsbiomasse til grønt højværdiprodukt
Saponin forekommer naturligt i forskellige planter med det formål at beskytte planten mod svampe, skadedyr og bakterier. Dermed er saponin et stof, som har potentiale til at indgå i fx rengøringsmidler, medicin, kosmetik, konserveringsmidler og foder.

Saponin produceres i dag primært i Chile og Kina ud fra speciel bark og blade med store miljøomkostninger som følge heraf. Hidtil har det kun været muligt at producere 200-300 tons saponin pr. år globalt, hvilket medfører høje priser og begrænset tilgængelighed og anvendelsesmuligheder.

Saponin Innovation Center Europe vil booste produktionen af saponiner ved at raffinere klid fra quinoa, som i dag betragtes som et affaldsprodukt, og øge den tilgængelige mængde af saponin op til 2000 tons om året.

Start-up og stand-up
Iblandt de 41 ansøgninger – herunder de 6 øvrige, der pitchede - var der mange andre rigtig gode projekter, som alle efterfølgende får tilbudt hjælp fra Agro Business Park med henblik på at realisere deres forretningsideer. Et af de springende punkter i denne sammenhæng er kapitalfremskaffelse. Derfor blev programmet rundet af med en præsentation af kapitalkilderne: InnoBooster, CAPNOVA og Kickstarter umiddelbart inden, stand-up’ernes iværksætter, Zulu Comedy Gallas Talentprisvinder, Jonas Mogensen lukkede festen.

Fakta
For at deltage i innovationskonkurrencen kræves en god forretningsidé, der endnu ikke er registreret salg på. Ideerne bedømmes ud fra deres aktualitet, teknologiske og vidensmæssige nyhedsværdi, kommercielle potentiale samt realiserbarhed.

Sponsorerne for innovationskonkurrencen 2015 er Aarhus Universitet, Viborg Kommune, CAPNOVA, Nordea, Agro Food Park og SEGES.

Arrangørerne bag konkurrencen er Agro Business Park, Innovationsnetværket for Biomasse, Enterprise Europe Network, Biocluster.dk, Future Food Innovation og Food Network.

Yderligere information
Kathrine Vejgaard Stage, Site manager, Agro Business Park, kvs@agropark.dk, 3050 3625.

Læs mere om innovationskonkurrencen på www.agropark.dk/konkurrence.

Billedtekst:
Fra venstre ses Henrik Hansen, Viborgegnens Erhvervsråd, Kathrine Vejgaard Stage, Agro Business Park, Jacob Mogensen, Agro Business Park, Orla Møller Petersen, Saponin Innovation Center Europe IVS, Erik Østergaard Jensen, Aarhus Universitet, Lars Erik Holtegaard, Blue Flavour, Lars Visbech Sørensen, Agro Business Park og Jakob Boss Skårhøj, FarrowTech ApS.
 

 
Nyheder
16.03.2018
Kunsten at drage nytte af de studerendes viden og kompetencer

12.03.2018
Proteiner for fremtiden – kom med dit input til Det Nationale Bioøkonomipanels kommende anbefalinger

28.02.2018
Vi søger en internationaliserings-praktikant til efterår

Agro Business Park A/S - Niels Pedersens Allé 2 - 8830 Tjele - T: +45 8999 2500 - F: +45 8999 2599 - info@agropark.dk
Intranet
 
 
Udviklet af landIT