Print
   
Skift sprog / Change language
Refood: Nyt mærke mod madspild for restauranter
 
25.06.2014

Refood: Nyt mærke mod madspild for restauranter

En ny grøn certificering ved navn REFOOD skal hjælpe restauranter med at reklamere for deres kamp mod madspild. Målet er 10.000 medlemmer inden 2020. Agro Business Park er medstifter af mærket sammen med Daka ReFood, Forbrugerbevægelsen Stop Spild af Mad, Unilever Food Solutions og Landbrug & Fødevarer.

REFOOD mærket er blevet lanceret med det ambitiøse mål om at sætte madspild og genanvendelse på virksomhedernes og forbrugernes dagsorden og opnå 10.000 medlemmer inden 2020. Medlemskabet er gratis og kræver, at man implementerer minimum tre madspildsreducerende initiativer samt har en ordning for genanvendelse af madaffald, så det kan bruges til f.eks. biogasproduktion. REFOOD mærket er en tillidsbaseret certificering, som bygger på en fælles vision om en bæredygtig fødevare- og servicesektor, præget af mindre ressourcespild og mere genanvendelse.

Baggrunden for det nye initiativ er madspilds- og ressourceproblematikken, som er et stort problem for samfundet, både etisk, miljømæssigt og økonomisk. Spildet finder sted i hele værdikæden fra jord til bord, og igen fra bord til jord. Madspild koster danskerne 16 milliarder kroner om året, og der spildes yderligere ressourcer i håndtering af affald, hvor kun 23 % af det organiske affald genanvendes. Langt det meste forbrændes, hvilket medfører en uhensigtsmæssig høj udledning af CO2 og tab af værdifulde nærringsstoffer.

Ansøgning om medlemskab foretages på refoodlabel.dk.
 

 
Nyheder
16.03.2018
Kunsten at drage nytte af de studerendes viden og kompetencer

12.03.2018
Proteiner for fremtiden – kom med dit input til Det Nationale Bioøkonomipanels kommende anbefalinger

28.02.2018
Vi søger en internationaliserings-praktikant til efterår

Agro Business Park A/S - Niels Pedersens Allé 2 - 8830 Tjele - T: +45 8999 2500 - F: +45 8999 2599 - info@agropark.dk
Intranet
 
 
Udviklet af landIT