Print
   
Skift sprog / Change language

Studietur om udnyttelse af spildevand i energipil og andre energiafgrøder

Dato: 30.10.2017 Kl. 09:00
Slut: 30.10.2017 16:15

Beskrivelse:

Rensning af spildevand er dyrt både økonomisk og ressourcemæssigt. Rensning af mindre belastet spildevand fra fx industri eller ensilagepladser ved udvanding i energiafgrøder kan være fordelagtigt både mht. miljø, energi, klima og økonomi sammenlignet med pumpning til centrale rensningsanlæg. Derudover er der mulighed for at trække delstrømme ud af centrale rensningsanlæg for at spare driftsmidler og for at skabe en bedre udnyttelse af vand og næringsstoffer. I energiafgrøderne genbruges næringsstoffer og rensningens CO2 fodaftryk reduceres.

Der findes p.t. en del pilerensningsanlæg i mindre skala i Danmark. Barriererne for udbredelsen vedrører både lovgivning og kommunal regulering såvel som behov for tilpasning og udvikling til specifikke forhold (spildevandstype og -mængde) samt behov for dokumentation og demonstration i praksis.

På dette arrangement vil vi vise tre eksempler på spildevandsrensning i energipil, nemlig i tilknytning til et centralt rensningsanlæg hos Århus Vand, en industriproduktion ved Thise mejeri og ensilagepladser ved AU Foulum. Undervejs i bussen vil følgende oplæg blive givet og diskuteret:

  • Hvordan er den kommunale og nationale lovgivning omkring tilladelser til udvanding af spildevand (Rikke Warberg Becker, Århus Kommune)
  • Teknikker til udvanding af spildevand (Peder S. Gregersen, Center for Recirkulering)
  • Hvilke krav til hygiejne skal opfyldes, og hvordan minimeres risici for spredning (Sebastian Skipper Ravn, AgroTech/TI)
  • Hvordan undgås tab af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer til vandmiljøet (Uffe Jørgensen, Aarhus Universitet)
  • Driftsøkonomien for dyrkning af spildevandsvandede energiafgrøder (Søren Ugilt Larsen, AgroTech/TI)
  • Optimerede koncepter for recirkulering af næringsstoffer via energiafgrøder tilbage til jordbruget (Uffe Jørgensen, Aarhus Universitet)

Mødested:
Første besøg er ved Egå Rensningsanlæg, Mosevej 57, 8240 Risskov. Herefter afgang med bus til de øvrige lokaliteter, og bussen ventes at være tilbage ved Egå Rensningsanlæg ca. 16.15.

Tilmelding på: https://auws.au.dk/INBIOM Arrangementet er gratis (no-show gebyr på 200 kr.)

TIDSPLAN: (frokostsandwich samt formiddags- og eftermiddagskaffe indtages i bussen eller på en af lokaliteterne)
9.00-10.00 Egå Rensningsanlæg
10.00-11.00 Kørsel til Foulum + indlæg
11.00-12.00 Aarhus Uni, Foulum
12.00-13.15 Kørsel til Thise + indlæg
13.15-14.15 Thise Mejeri
14.15-16.15 Kørsel til Egå + indlæg

Hent invitationen og programmet her

 Se hele kalenderen [her]
Agro Business Park A/S - Niels Pedersens Allé 2 - 8830 Tjele - T: +45 8999 2500 - F: +45 8999 2599 - info@agropark.dk
Intranet
 
 
Udviklet af landIT